Umowa nie wygasła tylko uległa rozwiązaniu. Chyba że któraś ze stron faktycznie umarła...