A co miałby robić? Jeżeli te same czynności co na umowie o pracę, to nie ma takiej możliwości. Byłoby to po prostu obejście prawa.