5 nie przeksięgowujesz, to właśnie produkcja w toku.