Możesz amortyzowac na ogólnych zasadach / m-c lub kwartal lub raz w roku
mozesz też amortyzowac sezonowo