Pracownik nabył prawo do urlopu już w pierwszym dniu zatrudnienia.