Refaktury to przerzucanie kosztów na nabywcę ostatecznego.
Jest to koszt bezpośredni a więc ujmuje się go w tym samym okresie co jego sprzedaż.
Np. jeśli koszty dotyczą grudnia 2018 i chcesz je "sprzedać" to przychód wykazujesz w grudniu.
Refakturowanie daje wynik zerowy w podatku dochodowym, ponieważ przychód ujęty na koncie 760 (PPO) = koszt 765 (PKO).
Data do pdf: to data sprzedaży z f-ry zakupowej pod którą ujmujesz koszt w księgach, to i przychód (sprzedaż) będzie z tą datą.
VAT: fakturę można wystawić do 15-go następnego m-ca, patrzysz kiedy powstaje obowiązek podatkowy w vacie i wtedy odpowiednio ujmujesz.
W dacie wystawienia f-ry powstaje obowiązek podatkowy dla dostaw energii, wody.
Przy konserwacji - jest to zasada ogólna, czyli data wykonania uslugi, tj. data sprzedaży z faktury zakupowej i Twojej sprzedażowej.