Kto może założyć profil zaufany
Każdy, kto ma numer PESEL.
Kiedy można założyć profil zaufany
W dowolnym momencie.

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-w-punkcie-potwierdzajacym