Tak - możesz / jeżeli pierwotna fv nigdy nie dotarla do firmy