Zrób badanie dot podatku dochodowego i jeśli pozytywne to 100 % w koszty