Stazysta z PUP a 13 pensja

Mam juz .mętlik w głowie. Od tygodnia siedzę w 13 stkach. Czt pracownik ktory od 1.02 2018 do 31.07.2018 odbywal staz na podstawie skierowanja z PUP , a potem został zatrudniony na podstawie umowy o prace do końca roku, nabywa prawo do 13 stki? Czy tez okres stazu nalezy wliczac? Wydaje mi sie ze nie i do tej pory tak bylo robione stażyści nie byli brani pod uwage. Ale czytam i czytam i zdania interpretacje sa podzielone. Ale żadnych konkretów. Z drugiej strony w ustawie jest zapis o przepracowaniu a nie zatrudnieniu.......hm....wiec może jednak. Ale też jest mowa o pracownik......a stazysta nie jest pracownikiem tylko nadal statut bezrobotnego......wiec moze słusznie zeby nie liczyć? Jak uważacie
Piszesz : " Z drugiej strony w ustawie jest zapis o przepracowaniu a nie zatrudnieniu.......hm... "

- jest mowa o przepracowaniu ale ZATRUDNIONEGO,
- stażysta skierowany z PUP tak jak piszesz, posiada statut bezrobotnego - czyli niezatrudnionego
Odbywal staz na podstawie skierowanja z PUP , a potem został zatrudniony na podstawie umowy o prace do końca roku, nabywa prawo do 13 stki?

Tak , nabywa zgodnie z art Art. 79. (Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
Kurczę teraz to mam wątpliwości......
Przeczytałaś art 79?
Jak najbardziej......faktycznie wynika z niego ze stażysta tez powinien być uwzględniony...zajrzę jeszcze poraz setny w ustawę o wynagrodzeniu rocznym.....by sie upewnić. Ciężko podjąć decyzję jeśli wcześniej nie byli brani pod uwagę
Jak najbardziej......faktycznie wynika z niego ze stażysta tez powinien być uwzględniony...zajrzę jeszcze poraz setny w ustawę o wynagrodzeniu rocznym.....by sie upewnić. Ciężko podjąć decyzję jeśli wcześniej nie byli brani pod uwagę
Do kom. 2 i 4

- jesteś w błędzie

- zapoznaj się:
* z określeniem "uprawnienia pracownicze",
* z art.2 u.d.w.r.

za moment coś wkleję
Art.2 "Nabycie prawa"

http://www.cossw.pl/file/redir.php?id=5618
...W art. 2 ust. 3 u.d.w.r. zostały WYLICZONE przypadki, w których pracownik NABYWA PRAWA do proporcjonalnego wynagrodzenia rocznego, mimo nieprzepracowania u danego pracodawcy 6 miesięcy.

To wyliczenie STANOWI KATALOG ZAMKNIĘTY I WYJĄTEK OD REGUŁY.
Jedynie w tych przypadkach możliwe jest zaliczenie okresów niewykonywania pracy do stażu uprawniającego do "trzynastki"...
Przecież to jest tak samo jak z urlopem , sam staż nie daje prawa do urlopu jednak podlega wliczeniu do określenia wymiaru tego urlopu
Gdyby tylko był na stażu przez 180 dni to oczywiście nie nabył by prawa do 13 -i , ale pózniej został zatrudniony wic staż wlicza sie do okresu pracy
No właśnie :.. Przecież to jest tak samo jak z urlopem ..

więc np. :

- staż 3 m-ce od 1 maja do 31 lipca (3 m-ce)
- zatrudniony od 1 sierpnia do końca roku - to ile urlopu nabył ???
Nie ile nabył tylko jaki może mieć wymiar 20 lub 26 dni jeżeli zaliczymy staż
I jedno i drugie
Sprawę 13- i dla zatrudnionego po stażu rozpatrywał już sad i wyrok jest na korzyść stażysty
Jak odszukam to wkleje , bo to dość dawno już było
#13 jak to wliczenie do stażu tych 3 miesiecy może dać 26 dni urlopu
Przepis jest jasny
Https://www.gofin.pl/prawo-pracy/17,1,525,215420,zaliczanie-okresu-pobierania-zasilku-dla-bezrobotnych-do.html
No tak, bo liczysz ogólny staż pracy, a do 13 pensji patrzysz na zatrudnienie
W linku mowa jest o uprawnieniu do urlopu
Z tego art.:

...W myśl powołanych przepisów, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium przyznanego w ww. okolicznościach wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych, NIE WLICZA się ich jednak do OKRESU ZATRUDNIENIA, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego...
Nie
Z literalnego brzmienia przepisów wynika, że staż z UP wliczamy do nabywania wszystkich uprawnień pracowniczych, (13
niestety jest uprawnieniem ) z wyłączeniami tylko przewidzianymi w tym przepisie.
Potwierdza to stanowisko wyrażone w uchwale SN z dnia 7 września 1995 r., I PZP 23/95, OSNP 1996/5/73,
" NIE WLICZA się ich jednak do OKRESU ZATRUDNIENIA, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego..."

No zgadza sie toż to przecież tłumacze
"Gdyby tylko był na stażu przez 180 dni to oczywiście nie nabył by prawa do 13 -i , ale pózniej został zatrudniony więc staż wlicza sie do okresu pracy"
Są to przepisy z 1985 r. NIE obowiązują od 1.o1.1998 - więc orzecznictwo też

- uchylone akty prawne 1.o1.1998

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850320141
Chyba jednak tak , art z 2015 r
https://www.prawo.pl/kadry/staz-z-pup-nalezy-wliczac-do-okresu-zatrudnienia-uprawniajacego-do-trzynastki,264199.html
Zapoznałam się z uchwałą SN z kom.20, więc:

- rozpoznawana była sprawa:

* staż pracy "OGÓLNY" czy staż pracy "ZAKŁADOWY"
* oraz wysokość nagrody 50%.75%, czy 100%

- Zgodnie z art. 3 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 10 lipca 1985 r., pracownik NABYWAŁ prawo do nagrody w następującej wysokości: po PRZEPRACOWANIU:
1 ROKU = 50%, po 2 LATACH = 75% i powyżej 3 LAT = 100%,

...Powódki podniosły, że strona pozwana wypłaciła im nagrody w wysokości 50%, podczas gdy one uważają, iż posiadają staż pracy powyżej trzech lat, co prowadzi do uznania, że przysługują im nagrody w wysokości 100% podstawy ich obliczenia. ..

O ile bowiem w przepisie art. 5 ust. 1 ustawodawca WYRAŹNIE OKREŚLIŁ ZAKŁADOWY charakter stażu pracy (nagroda przysługuje po przepracowaniu w jednym zakładzie pracy), o tyle w art. 3 ust. 1 TAKIEGO ZASTRZEŻENIA NIE UCZYNIŁ.
Pozwala to na JEDNOZNACZNY -- cdn
CD
Pozwala to na JEDNOZNACZNY wniosek, że w art. 3 ust. 1 ustawy chodzi o OGÓLNY, a NIE ZAKŁADOWY staż pracy.

SN rozpatrywał również pytanie :
..Na rozprawie przed Sądem Najwyższym prokurator wnosił o udzielenie odpowiedzi twierdzącej na DRUGIE z przedstawionych pytań oraz odpowiedź, " " że okres pracy od którego zależy wysokość nagrody, to okres pracy tylko w zakładzie ją wypłacającym " "...

...Wobec powyższego Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi jak w pkt 2** sentencji uchwały.

czyli :

** 2. Do określonych w art. 3 ust. 1 ustawy powołanej w pkt 1, okresów pracy, od których zależy wysokość rocznej nagrody z zakładowego funduszu nagród, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia...
Należy zadać sobie pytanie : czy w obecnie obowiązujących przepisać jest MOWA o stażu OGÓLNYM czy stażu ZAKŁADOWYM ???
To wytłumacz mi prosze dlaczego staz z UP WLICZA sie do stażu pracy od którego zależy otrzymanie nagrody jubileuszowej , a nie wlicza sie do stażu pracy aby otrzymać 13 - kę ?
Może pytająca zada pytanie PIP ? ten odpowie w ciagu 30 dni i rozwiążę problem
Temat dość skomplikowany.......i ze tez musiało to trafić na mnie......
Wszystkie okresy zatrudnienia to OGÓLNY staż pracy innym razem będzie to zatrudnienie w konkretnym zakładzie pracy -ZAKŁADOWY,

...Staż pracy - łączna długość okresów zatrudnienia, od której UZALEŻNIONE JEST UZYSKANIE PRAW PRACOWNICZYCH ( np. prawo do uzyskania urlopu wypoczynkowego, emerytury )...

Nagroda jubileuszowa jest ZALICZANA do UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH, natomiast 13 pensja już NIE ( poniżej w linku)

Zapoznaj się:

- staż pracy i uprawnienia pracownicze - - > https://pl.wikipedia.org/wiki/Staż_pracy
Do kom. 29

trafiło na ciebie być może w dobrym czasie, na przyszłość jak znalazł, choć były zamiary likwidacji 13-tej pensji

- jak zlikwidują to będzie po problemie
Do kom. 27

- ponieważ :

..Zasada jest, że okres ODBYTEGO STAŻU, za który przysługiwało stypendium wlicza się pracownikowi do OGÓLNEGO STAŻU PRACY.

Zasada ta wynika wprost z ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w art. 79 ust. 1 nakazuje wliczenie okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także STYPENDIUM podczas odbywania stażu, oraz STYPENDIUM w czasie przygotowania zawodowego przez osobę bezrobotną do okresu PRACY WYMAGANEGO DO NABYCIA LUB ZACHOWANIA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach...
I właśnie w takim okresie myślę o tych co mówią w pracy: a co ty takiego tam robisz, urlopy podpisujesz ......a człowiek siedzie w weekendy czyta i analizuje......
Do #
" staż pracy i uprawnienia pracownicze - - > https://pl.wikipedia.org/wiki/Staż_pracy"
Niestety ale 13 -a też jest uprawnieniem , tak samo jak uprawnieniem jest zwykła przerwa w pracy ale nie jest wyszczególniona - te uprawnienia dają ustawy UODWR i KP

*kuferek - myśle podobnie jak Ty ze jednak ta 13 sie nie nalezy , ale co jakiś czas natykam sie na art świadczące inaczej dlatego podejmuje dyskusje i zadaje pyt.
https://inforfk.pl/cykle-tematyczne/tresc,inforfk,00,INF0000000000000112823,Czy-odbywany-staz-absolwencki-nalezy-wliczyc-do-okresu-uprawniajacego-do-trzynastki.html?icwcv=15
Pomijam ten 1 link , bo każdy prawnik może różnie interpretować przepis tym bardziej ze to sprawa odległa , ale ten z infor daje do myślenia
I jak rozumieć " po przepracowaniu u danego pracodawcy "- czy były stażysta nie pracował na rzecz obecnego pracodawcy co prawda nie była to umowa o prace
SN w (uchwała SN z 7 lipca 2011 r., III PZP 3/11 OSNP 2012/1–2/3) twierdzi ze należy sie 13-a jeżeli "jest efektywne przepracowanie " danego okresu , a nie pozostawanie w zatrudnieniu
Do kom. 34
-moim zdaniem, podstawą prawną są przepisy i orzeczenia a nie art. prasowe, które mogą tylko wprowadzać w błąd,

- dla uzupełnienia przeczytaj art. ** data art. 30.o1.2o15 , ( groch z kapustą dla osób nie śledzących przepisów )

- - > https://www.prawo.pl/kadry/staz-z-pup-nalezy-wliczac-do-okresu-zatrudnienia-uprawniajacego-do-trzynastki,264199.html
Do kom. 35

- w którym miejscu jest napisane :... twierdzi ze należy sie 13-a jeżeli "jest efektywne przepracowanie " danego okresu , a nie pozostawanie w zatrudnieniu...???
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.