Liczysz 5 lat od końca roku, w któym upływa termin płatnośi podatku za dany rok

czyli np.
rok 2012 - termin na rozliczenie 30.04.2013 - liczysz 5 lat od 31.12.2013 czyli przedwanienie następuje z końcem dnia 31.12.2018 r.

dokumenty można zniszczyć w dniu 01.01.2019

ale... nie wszystkie - zakupy środków trwałych muszą zostać; jak była rozliczana strata w kolejnych latach to też trzeba zachować odpowiednie dokumenty aż do przedawnienia roku w którym rozliczano stratę itp itd