Nie liczy się kwota wynagrodzenia i kiedy wypłacone tylko sam fakt w danym miesiącu podlegania pod ubezpieczenie wypadkowe