W liczbie ubezpieczonych nie należy uwzględniać:

osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych, ze względu na niepodleganie w tych okresach ubezpieczeniu chorobowemu (pod warunkiem że przebywają na tych urlopach przez cały miesiąc),
duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu