Niewatowiec:

1. wniosek -> https://innersoft.pl/plikidopobrania/viewdownload/5-kasy-fiskalne-przepisy-wzory-dokumentow/19-wniosek-o-zwrot-kwot-wydatkowanych-na-zakup-kas-fiskalnych-przez-nievatowca.html
2. kopia dokumentu zakupu z potwierdzeniem zapłąty
3. kopia pierwszego niezerowego raportu dobowego

Vatowiec:
- zerot wykazujesz w deklaracji VAT za miesiąc w którym wykonano pierwszy niezerowy raport dobowy lub miesiące nastepne