żeby było WDT, to musi być jednym z warunków przemieszczenie towaru z jednego kraju unii do drugiego kraju unii