Chorobowe będzie liczone od wynagrodz. po zmianie etatu = z 3/4