Https://www.experto24.pl/kadry/zatrudnianie-i-zwalnianie/natychmiastowe-rozwiazanie-umowy-przez-pracownika-w-okresie-wypowiedzenia.html#.XAqGbeJCeUk