Nie wliczasz, jesli nie jest pomniejszany za czas chorobowego