W Z-3 podajesz dane Płatnia / ostatni zakład zatrudnienia
jezeli to pierwsze zwolnienie po ustaniu zatrudnienia to sporządzasz Z-3
do kolejnych byly pracownik sam sobie sklada Z-3