Maszyna musi zostać przyjęta do użytkowania.
Musi być zdolna i kompletna do użytkowania.
Poza tym zapewne inne koszty powiększa wartość użytkowa,