Podstawa to uzupełniony listopad 2018, a nie październik