Nie da się tego obejść. Jedynie sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wykazuje się w jeden pozycji.