Jak to "zawieszony", trwał do konca zatrudnienia, bład w świadectwie