Tak

https://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/amortyzacja/697703,2,Indywidualna-stawka-amortyzacyjna-dla-srodkow-trwalych.html