Chyba nie do końca. Przede wszystkim zerknij do umowy. Dlaczego wykonawca chce obciążyć podwykonawcę tymi pracami? Przecież usługa świadczona jest dla inwestora, który to jest płatnikiem końcowym. Dlaczego wykonawca chce osiągnąć podwójny przychód i wystawić fakturę za usługę zarówno na podwykonawcę jak i na inwestora? Sprawdź dokładnie umowę, gdyż z pewnością jest tam zawarte co w sytuacji, kiedy podwykonawca nie wywiąże się z umowy. Jeśli umowa zezwala na obciążenie podwykonawcy za to, że nie wywiązał się z niej to z pewnością są zapisy, na podstawie których należą się kary umowne (a kary są poza vat) na które przeważnie wystawia się noty obciążeniowe.