A po co osobie współpracującej umowa o pracę ? nie musi mieć , tylko dodatkowy wydatek dla właściciela, bo od wynagrodzenia trzeba odprowadzić zaliczkę na podatek

składek zus od tej umowy nie naliczasz, tylko podatek, stosujesz kup i ulgę, jeśli jest pit-2
umowa jest zbędna, ale jeśli się ktoś upiera , to niech będzie