Podatnik powinien być pisemnie poinformowany przez komornika sądowego o zajęciu wierzytelności z tytułu nadpłaconego podatku.https://jakwyjsczdlugow.pl/zwrot-podatku-a-komornik/