Koszty procesowe są kosztami okresowymi, które zgodnie z art. 125 kodeksu cywilnego drugie zdanie, przedawniają się po upływie trzech lat.
Jednak jest wiele mylnych tłumaczeń, nie popartych żadnymi przepisami, które nie odróżniają kosztów procesowych od roszczeń majątkowych i mylnie zaliczają koszty procesowe do roszczeń majątkowych, które przedawniają się po dziesięciu latach. ( od lipca 2018 r. przedawniają się po sześciu latach). Natomiast nie ma żadnego przepisu stwierdzającego, że koszty procesowe są kosztami majątkowymi ale jest wiele przepisów stwierdzających, że koszty procesowe są kosztami okresowymi, które zgodnie z art. 125 kc. przedawniają się po trzech latach.