Pracownik w czasie odbywania szkolenia OT korzystał z urlopu wypoczynkowego. Dopiero po powrocie z urlopu poinformował, że brał udział w szkoleniu i złożył dokumenty o wypłatę odprawy. Czy w takim przypadku (korzystanie z urlopu wypoczynkowego) też powinien zostać wyłączony ze wskaźnika?