Zgłoszenie prywatnego najmu do urzędu

Proszę o pomoc w temacie prywatnego najmu małżeństwo z rozdzielnością majątkową - mąż zaczął w tym roku uzyskiwać przychody z tytułu prywatnego najmu - zgłosił do us ten fakt teraz na jaw wyszedł szczegół, że żona też zaczęła uzyskiwać przychody z tytułu najmu (jednak tego faktu jeszcze nie zgłosiła do US) jak wygląda kwestia najmów w takim przypadku? oboje zaczęli uzyskiwać przychody z najmu od kwietnia 2018
1. Jeżeli będą te dochody opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, to nie trzeba tego zgłaszać.
2. Jeżeli ryczałt to zgłoszenie jest konieczne.
3. Nie ma przeszkód, aby jeden i drugi małżonek uzyskiwał przychody z tytułu najmu.
Ale każdy musi zgłosić najem na zasadach ryczałtu osobno?
Każdy z nich składa oświadczenie
Tak wybór formy opodatkowania każdy osobno.
A wynajmują oni osobne nieruchomości, czy jest to ta sama ich wspólna nieruchomość?
Nie.... jeden wynajmuje dom, a drugi samochód
dwa rózne przedmioty
I nie są żadnego z tych przedmiotów wspólnie właścicielami?
Samochód tylko męża, a dom jest na żonę
A co w przypadku gdyby byli w akcie wpłasności wpisani oboje małżonkowie? wtedy przychody po połowie mimo iżjest rozdzielność majątkowa?
No, to OK.
Każdy osobno to opodatkowuje Mąż przychody z wynajmu samochodu, a żona domu.
Zgłoszenia jak wyżej podano też osobne.
A co w przypadku gdyby byli np. wpisani w akt własności domu oboje? (teraz pytam z ciekawości jak taki przypadek należałoby rozwiązać?)
Składają wspólne oświadczenie, że przychody z najmu będzie opodatkowywać ten a ten małżonek.
Każdy z nich musiałby opodatkować dochody dot. swojej części, bo nie mają wspólności majkowej i nie mogliby złożyć oświadczenia, że tylko jeden małżonek bezie je opodatkowywał. No, chyba, ze drugi małżonek użyczyłby swoją część nieruchomości i przeniósł prawo na pobieranie z niej pożytków.
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).