Samochód osobowy do 10 tyś zł

Firma zakupiła w marcu 2018 samochód osobowy za kwotę netto 6500 zł, mogę od niego odliczyć 50% VAT w kup kwota 7247,50 zł - jednorazowo bo zakup do 10 tyś zł - dobrze myślę ? czy w deklaracji VAT ujmuję ten zakup jako środek trwały czy nie ?
Dobrze myślisz, jeżeli wprowadzisz do eśt i zamortyzujesz jednorazowo, to w dekl. vat tam gdzie śt; jeżeli w koszty poza eśt - pozostałe nabycia.

Wg mnie - pierwsza opcja lepsza :)
Dziękuje bardzo za kom
:)
pozdrawiam
Maryniu, a czy aneks do polityki rachunkowości, że śt do 10.000 odpisuje się w koszty bez wprowadzania do ewidencji śt jest też ok?
Jak zrobiłaś zapis w PR? Jakieś widełki?
Na razie mam po staremu - do 3500; można to zmienić aneksem - jak najbardziej. Oczywiście o ile chcesz do celów bilans. taki limit stosować. Jak tylko podatkowo - to - wg mnie - w pol.rach. nic nie musisz zmieniać.
To ja chyba sobie zapiszę, że i podatkowo i bilansowo do 10000 ujmuję w kosztach bez wprowadzania do ewidencji śt.
To odważnie; u mnie jest od 1500 do 3500 - eśt + amort. jednorazowa; pow. 3500 eśt i amort. wielorazowa.
Moze zmienie na:
1500 do 10 000 - eśt + amort. jednorazowa
pow. 10 000 - eśt + amort. wielorazowa - w czasie.
Mam tak samo do tej pory jak Ty, ale chcę zrobić aneksem jak w kom.5 napisałam, bo jak mam jeszcze pilnować innych księgowań amortyzacji bilansowych i innych podatkowych....:( a z kolei chcę podatkowo do 10000 bez wprowadzania do ewidencji.
Myślisz, że za odważnie?
Na kursie GK wykładowca mówił, że wszystkie obiekty trwałe powinny być w eśt. Nawet drobnica.
Dlatego przyjęłam 1500 i tego nie tykam.
I liczysz amortyzację bilansową i podatkową?
Nie, tak samo podatkową i bilansową - te same stawki.
A ja chcę jak najmniej mieć w ewidencji, bo wysiadam przy wielu sprawozdaniach do GUS o śt.
A przecież ustawa zezwala, by od razu w koszty dać.
Ustawa PIT tak, ale uor - niekoniecznie.
No tak, ale jeśli u mnie taka kwota nie wpływa istotnie na wynik/obraz firmy, to mogę zastosować taki zapis i nie wprowadzać do ewidencji i bilansowo i podatkowo liczyć amortyzację tak samo, mam rację?
Wg mnie nie.

Powinny być w eśt, a amortyzować możesz jednorazowo np. do 10 000 - tak samo podatkowo jak i bilansowo.
Ale pułap przyjęcia do eśt bym przyjęła 1500, 2000 zł. Np. od 2000 do 10 000 --- amort. jednoraz. Pow. 10 000 ---- wielorazowa.

Wówczas amortyzować jednakowo pod wzgl. PIT/CIT i uor.
Wszystko okej, ale na jakiej podstawie mówisz, że powinno się wprowadzać do ewidencji nawet drobnicę?
Uor

środkami trwałymi zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości (z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 17) są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, spełniające następujące warunki:

przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności (okres, w którym według przewidywań jednostka będzie osiągała korzyści ekonomiczne w wyniku używania tego składnika) jest dłuższy niż rok,

są kompletne oraz zdatne do użytku, tj. są wyposażone we wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem, a także na tyle sprawne technicznie oraz dopuszczone do używania pod względem prawnym, że mogą być wykorzystywane w prowadzonej działalności,

przeznaczone zostały na potrzeby jednostki, tj. będą służyć realizacji celów określonych w dokumentacji jednostki (umowie, statucie, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innej ewidencji wymaganej przepisami prawa).
Czyli nawet taki zszywacz, dziurkacz powinien być w eśt, bo przecież używasz go pow. roku.
"W przypadku pozyskania środka trwałego o niskiej wartości, tj. nieprzekraczającej ustawowych 10.000 zł, przepisy podatkowe pozwalają na bezpośrednie zaliczanie ich w koszty. Podatnik nie musi ewidencjonować ich w ewidencji środków trwałych"

"Jeśli wartość początkowa środka trwałego nie przekracza wspomnianej kwoty, podatnik zgodnie z przepisami ustawy może nie wprowadzać go do ewidencji środków trwałych, a tym samym nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a wydatki poniesione na jego nabycie zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania do użytkowania. W takim wypadku zakupiona dla celów firmowych rzecz, której wartość nie przekracza określonej kwoty, nie podlega wpisowi do ewidencji środków trwałych"
Fajne są nasze przepisy...:)
18

tak, ale podatkowo
Z tego wynika, że wg uor do ewidencji wprowadzasz śt powyżej 1500, wg pita do ewidencji powyżej 10.000 (czyli jednak wszystkie)
Amortyzacja bilansowa i podatkowa wg tej samej stawki podatkowej i do 1000 jednorazowo.
Tak?
Tak
Pit pozwala wprowadzić do ewidencji powyżej 10.000 a uor trzeba wprowadzić wszystko - brak logiki totalny, skoro jedna ewidencja śt.
Możesz mieć odrębne :)

Jest wiele rozjazdów w podatkowym i bilansowym ujęciu zdarzeń....
No to wiem, że wiele...
I Ty prowadzisz odrębne?
Nie, mam jedną wspólną.

Wszystkie pow. 1500 mam w eśt, te do 3500 amortyzuję jednorazowo, a pow. wielorazowo wg stawek z zał. PIT.
Okej, też zostawiam tak, jak było i nie będę się martwiła różnymi ewidencjami....dzięki:)
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).