Przywrócenie do pracy pracownicy w ciąży

Z dniem 2017-12-31 zakończył się stosunek pracy z pracownicą, dn. 2018-02-14 pracownica oświadczyła, że jest w ciąży i wnioskuje o ponowne przyjęcie do pracy. Czy: 1. Powinnam sporządzić nową umowę czy ta sprzed rozwiązania umowy obowiązuje? Jeżeli obowiązuje, czy pracownica powinna oddać nam świadectwo pracy wydane na koniec roku? 2. Jak zakwalifikować okres od 2018-01-01 do 2018-02-13? Czy jest to nadal stosunek pracy?
Przywrócenie do pracy pracownicy, która dostarczyła zaświadczenie o ciąży


https://www.portalkadrowy.pl/pracownica-w-ciazy/przywrocenie-do-pracy-pracownicy-ktora-dostarczyla-zaswiadczenie-o-ciazy-15293.html
A jak ten stosunek pracy się zakończył? W jaki sposób? Jaka to była umowa?
EdithA, niestety nie widzę całej treści artykułu :-(

Stosunek pracy zakończył się w wyniku wypowiedzenia dokonanego przez pracownicę.
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży podwładnej, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy. W sytuacji opisanej w pytaniu wypowiedzenie umowy powinno zostać wycofane a pracownica przywrócona do pracy. Przepisy nie wskazują na przedział czasu w jakim pracownica powinna być do pracy przywrócona. Wydaje się, że powinno to mieć miejsce niezwłocznie po dostarczeniu pracodawcy zaświadczenia o stanie ciąży. W sprawie daty wystawienia zwolnienia lekarskiego będzie decydował lekarz. W żadnym wypadku nie ma obowiązku aby zwolnienie zostało wydane z datą zaświadczenia o stanie ciąży lub z datą przywrócenia do pracy.
Dziękuję, to wiem. Zastanawiam się jak formalnie zrobić przywrócenie:
Czy: 1. Powinnam sporządzić nową umowę czy ta sprzed rozwiązania umowy obowiązuje? Jeżeli obowiązuje, czy pracownica powinna oddać nam świadectwo pracy wydane na koniec roku?
2. Jak zakwalifikować okres od 2018-01-01 do 2018-02-13? Czy jest to nadal stosunek pracy?

Podsumowując, czy okres pomiędzy zwolnieniem, a przywróceniem to stosunek pracy pracy czy przerwa w nim? tzn. wystawiając kiedyś świadectwo mam ująć cały zakres zatrudnienia czy od przywrócenia?
MaKo
Ale pracownica sama złożyła wypowiedzenie tak?
A teraz złożyła Oświadczenie?
To ważne, bo zobacz:
"Za dopuszczalne uznaje się rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą za porozumieniem stron. W przypadku, gdy w chwili zawierania porozumienia pracownica nie miała wiedzy o pozostawaniu w stanie ciąży, istnieje możliwość uchylenia się od takiego oświadczenia woli, bowiem zostało ono złożone pod wpływem błędu. Jeżeli jednak pracownica wiedziała o ciąży, bądź też zaszła w ciążę po zawarciu porozumienia, uchylenie się od jego skutków, tj. rozwiązania umowy o pracę, jest niemożliwe."
To było wypowiedzenie, ona była w ciąży, ale jeszcze nie wiedziała.
Przeczytaj:
"Przykład

Pracownica dostała propozycję lepiej płatnej pracy i złożyła wypowiedzenie. W trakcie 3-mies. okresu wypowiedzenia zaszła w ciążę. Gdy krótko przed rozwiązaniem umowy zorientowała się w swoim stanie, zwróciła się do pracodawcy z wnioskiem o uznanie jej oświadczenia woli za niebyłe, tłumacząc, że zostało ono złożone pod wypływem błędu. Pracodawca nie zgodził się jednak z jej argumentacją, i jako że znalazł już pracownika na jej miejsce nie wyraził zgody na wycofanie wypowiedzenia. Sąd, do którego pracownica się odwołała przyznał mu rację.
W tego rodzaju sytuacji nie ma również innej podstawy prawnej do reaktywowania stosunku pracy. W szczególności, jak stwierdził SN, podstawy do domagania się przez pracownicę, która w dacie składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę nie była w ciąży, a zaszła w ciążę po tej dacie, nie daje także art. 8 Kodeksu pracy (wyrok SN z 3 lutego 1993 r., sygn. akt I PZP 72/92, niepublikowany)."
Ale my chcemy ją przywrócić do pracy, tylko jak zrobić to, żeby było formalnie i w dok. dobrze??
Poza tym, składając wypowiedzenie była w ciąży, tylko o niej nie wiedziała.
1. Obowiązuje ta umowa, która trwała do czasu złożenia przez pracownicę wypowiedzenia
2. Moim zdaniem wyznaczacie datę powrotu i płacisz jej od powrotu
A co ze świadectwem pracy, wydanym 2017-12-31- wnioskować o zwrot?
A okres pomiędzy to nieobecność usprawiedliwiona niepłatna?
Tak mi się wydaje, że musi być NUN, a o świadectwo poproś na pismie o zwrot
A za NUN UW przysługuje?
Chyba tak?
Tak
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).