Rozliczenia miedzyokresowe ujemne?

Czy mogą być w bilansie ze znakiem '-", czy zawsze muszą mieć wartość dodatnią?
W bilansie nie możesz mieć nic ze znakiem "-". Jeśli są to czynne RMK to wykazujesz w aktywach ze znakiem "+" (saldo zawsze Wn). Jeśli wyszły ze znakiem minus to coś masz źle rozliczone.
Jeśli są to bierne RMK to wykazujesz ze znakiem "+" w pasywach (saldo Ma).
Z reguły nie prowadzi się na jednym koncie czynnych i biernych RMK.
Czynne RMK to są takie gdzie koszt/wydatek poniesiono w bieżącym okresie a dotyczy okresów przyszłych.
Bierne RMK to są takie koszty, które dotyczą bieżącego okresu a będą rozliczone w okresach przyszłych a przypisane do nich przychody (sprzedaż) zostały zafakturowane w bieżącym okresie. Koszty te są n/KUP w czasie ich zaliczenia do kosztów. Staną się KUP dopiero w okresie otrzymania za nie faktury.
Biernych rozliczeń nie należy mylić z rezerwami tworzonymi na przyszłe zobowiązania dot. bieżącego okresu, które można wiarygodnie oszacować.
Bo wynika to z tego, że przekazaliśmy lokale do użytkowania, a pieniądze zostały na rachunku powierniczym... na przychody dałam całą wartość lokalu , zdjęłam też tyle z zaliczek na te lokale wpłacane przez nabywców...i stąd "-" na rozliczeniach m/o...
A co ma wspólnego sama zapłata? Przecież musisz proporcjonalnie wyksięgować koszty do przychodów. Jeśli wystawiłaś fakturę sprzedaży na lokal to musisz do niego wyksięgować koszty przypadające na ten lokal. Więc o jakich RMK mówisz i co do tego ma rachunek powierniczy? Coś nieźle pokręciłaś.
W momencie wypłaty z powierniczego wystawiamy fv, bo wówczas powstaje obowiązek podatkowy VAT. Każda wypłata z powierniczego, to zaliczka na lokal. wyszło więc tak, że nie zapłacili wszystkiego, a dostali lokal...nie ma fv ostatecznej sprzedaży-są tylko te zaliczkowe. w momencie przekazania lokalu, zaliczki idą na przychody, a że wartość lokalu wynosi np.200.000,00, a wypłaconych z powierniczego 150.000,00 to mam na minusie na zaliczkach 50.000,00...które wpłynęły w 01/18 r.
No ale zaliczki to zaliczki i idą przychody przyszłych okresów (konto 130/84x) a nie na sprzedaż. Obowiązek VAT powstaje w dacie otrzymania wpłaty zaliczki. Na sprzedaż przeksięgujesz zaliczki dopiero jak sprzedasz mieszkanie i wówczas na koszt własny sprzedaży wyksięgujesz koszty przypadające na to mieszkanie. Jak przekazałaś lokal (akt notarialny) to znaczy, że go sprzedałaś i dopiero wtedy wyksięgujesz te zaliczki na sprzedaż (konto 84x/70x) a koszty w zależności gdzie je gromadzisz. Przy czym wg mnie fakturę końcowa powinnaś wystawić w momencie sprzedaży tego mieszkania (akt notarialny) i jeśli klient nie dopłacił, to będzie Wasza strata. Faktura końcowa niezapłacona będzie stanowić podstawę do ew. dochodzenia niezapłaconej kwoty.
Na zaliczkach też nie możesz mieć minusa. Poza tym na należności nie robi się rezerw co najwyżej aktualizację.
Akty są dopiero teraz, lokale dostali wszcześniej. zapłacone było ale na powierniczy i bank czekał do zakończenia etapu, by wypłacić kasę
TO TYLKO TE WPŁACONE ZAL.MOŻE PRZEKS.NA PRZYCHODY, A POZOSTAŁE W MOMENCIE, KIEDY DOSTALIŚMY JE OD BANKU?
Do czasu sprzedaży mieszkania (akt notarialny) te zaliczki powinny pozostać na dochodach przyszłych okresów (84x) i koszty powinny "wisieć" na rozliczeniu kosztów usług długoterminowych (konta zespołu "6"). Dopiero w momencie sprzedaży mieszkania powinny być przeksięgowane zaliczki na przychody i koszty przypadające na to mieszkanie na koszt własny sprzedaży.
Zaliczka nie jest przychodem i nie może być przeksięgowana na przychody ze sprzedaży. Nie myl środków otrzymanych na konto lub należnych z przychodami i kosztami. Przychodem jest zafakturowanie i wydanie komuś rzeczy za którą otrzymasz kasę w przyszłości. Natomiast jeśli otrzymasz kasę przed wydaniem towaru to nie jest to przychód bieżącego okresu (jest to przedpłata lub zaliczka). Przychodem stanie się dopiero w momencie wydania tego towaru.
A więc u siebie dopóki nie sprzedasz mieszkania (akt notarialny) nie masz ani przychodu ze sprzedaży ani kosztu własnego.
Postaram Ci się rozpisać te rozliczenia wieczorem, bo tak się nie dogadamy.
Konta: 130- r-k firmy, 135 - r-k powierniczy, 200-x - konto nabywcy, 222- VAT, 249-x - pozostałe rozrachunki - nabywca, 845-x dochody przyszłych okresów, 70x - przychody ze sprzedaży lokalu, 71x - koszt własny sprzedaży lokalu.
1) wpłata na r-k powierniczy 135/249-x - 54 000,00 (tutaj nie wystawiasz żadnej faktury nawet zaliczkowej),
2) przelanie na r-k firmy 130/135 - 54 000,00 i tu wystawiasz dopiero fakturę zaliczkową, którą księgujesz:
Wn 200-x - 54 000,00 Ma 845-x - 50 000,00 i Ma 222 - 4 000,00 i robisz przeksięgowanie 249-x/200-x - 54 000,00
Jeśli nie będzie faktur zaliczkowych bo nie będzie wpłaty z r-ku powierniczego to tego księgowania nie będzie
I tak z każdą kolejną fakturą zaliczkową (kwotę 54 000 podałam przykładowo)
3) faktura końcowa (przy przydziale lub dopiero przy akcie notarialnym) tutaj przyjęłam, że faktura końcowa będzie
na 60 000 netto i VAT 4800
cdn.
Wn 200-x - 64 800,00 Ma 70x - 60 000,00 i Ma 222 - 4 800,00 oraz przeksięgowanie zaliczek na sprzedaż Wn 845-x - 150 000 i Ma 70x - 150 000 (dla przykładu przyjęłam, że lokal kosztuje 210 000 + 16 800 i wystawiono 3 faktury zaliczkowe po 54 000 brutto).
4) Do dokonanej sprzedaży (fa końcowa) dopiero teraz należy przeksięgować koszt własny sprzedaży tego lokalu na
Wn 71x i Ma konta na którym gromadzone były koszty budowy tego lokalu.
Po tej operacji pozostanie Ci saldo Wn na 200-x w kwocie 64 800,00 i na r-ku powierniczym 64 800 po Ma.
4) w momencie jak środki zostaną przelane z r-ku powierniczego na konto firmowe to dokonasz księgowań:
130/135 i 249-x/200-x.
5) jeśli np. kwota wpłacona na r-k powierniczy byłaby mniejsza niż wynikałoby to z f-ry końcowej to wtedy nabywca tę
różnicę wpłaca już na r-k firmy 130/200-x, w przypadku nadpłaty należy nadwyżkę zwrócić nabywcy jako kwotę
nienależną.
Sądzę, Ci dość jasno to rozpisałam.
Dzięki bardzo za zaangażowanie :)
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).