Odsetki od leasingu podatkowo operacyjnego

Kiedy są kup.odsetki w leasingu podatkowo operacyjnym
Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań zawsze są kup w dacie zapłaty
To nie są odsetki za zwłokę. To jest leasing podatkowo operacyjny bilansowo finansowy. Ratę mam podzieloną na część kapitałową i odsetkową. Pytam o takie odsetki kiedy są kup?
To nie są odsetki za zwłokę. To jest leasing podatkowo operacyjny bilansowo finansowy. Ratę mam podzieloną na część kapitałową i odsetkową. Pytam o takie odsetki kiedy są kup?
Odsetki w przypadku leasingu operacyjno finansowego są zawsze kup. Taki leasing ujmuje się inaczej podatkowo i bilansowo. Podatkowo kup jest rata netto + ew. 50% VAT nieodliczony. Bilansowo natomiast wprowadza się dany przedmiot leasingu na ŚT i amortyzuje (amortyzacja jest nkup). Ksieguje się na "dwójki" z rozbiciem na cześć kapitałowa i odsetkowa. Cześć odsetkowa jest kup. Ja np. pozostała wartość ksieguje podatkowo na konta pozabilansowe.
Dodam, że odsetki księgujesz na 7xx w koszty finansowe w KUP
Bardzo dziękuje właśnie tak robię cześć kapit. daje na 2 a część odsetkową w 7 a vat niedolicz.od odsetek w 4 jako kup i nie patrze kiedy odsetki zapłacone a czesc kapit. w kup na 9
Dokładnie, bo to nie są odsetki za zwłokę tylko leasingowe :)
Pozabilansowo tylko do podatku dochodowego masz część kapitałową bo odsetki w KUP w 7xx.
Odsetki z 7xx KUP + KUP z 9xx = rata netto KUP do pod. dochod. bo to leasing podatkowo operacyjny :)
->6 "a vat niedolicz.od odsetek w 4 jako kup i nie patrze kiedy odsetki zapłacone a czesc kapit. w kup na 9"
a o jakich odsetkach tu piszesz? za zwłokę w zapłacie czy o części odsetkowej od vat nieodliczonego bo to np. leasing samochodu osobowego?
Mam leasing auta osobowego podatkowo - operacyjny, bilansowo- finansowy. Jak mam miesiączną fakturę to ratę miesięczna mam podzieloną na część odsetkową i kapitałową i księguje tak :
część kapitałowa na 2 i 9 kup
VAT nieodlicz. na 2 i 9 kup
cześć odsetkowa na 7 kup
VAT nieodlicz. 4 kup
a amortyzacja w 4 nkup
To vat nieodliczony powinien być aktywowany do wp. ŚT oraz księgowanie takie jak od netto:
Poniżej przykład:
1 247-2-2-1-5 5 068,08 Wartość brutto faktury
2 225-02 473,85 vat naliczony 50% 23
3 247-2-2-3-5 4 120,39 przeniesienie raty do rozliczenia netto
4 247-2-2-3-5 473,84 przeniesienie raty do rozliczenia vat nieodliczony
5 247-2-2-2-5 3 651,33 rozliczenie raty - cz kapitałowa
6 247-2-2-3-5 3 651,33 rozliczenie raty - cz kapitałowa
7 756-2-1-1-04 469,06 rozliczenie raty -część odsetkowa
8 247-2-2-3-5 469,06 rozliczenie raty -część odsetkowa
9 247-2-2-2-5 419,92 vat dot. części kapitałowej
10 247-2-2-3-5 419,92 vat dot. części kapitałowej
11 756-2-1-1-04 53,92 vat dot. części odsetkowej
12 247-2-2-3-5 53,92 vat dot. części odsetkowej
13 999-5 3 651,33 rata KUP cz. kapitałowa
14 999-5 419,92 vat KUP cz. kapitałowa
Do wartości początkowej poszedł VAT w momencie jak przyjmowałam auto na stan środków trw. według wartości ofertowej (tj. z umowy doliczyłam 50 % VAT)
Vat obliczam proporcją, tj.
rata netto - 4120,39zł = 100%
cz. kap. od netto - 3651,33zł = 88,62%
cz. odsetkowa od netto - 469,06zł = 11,38%

473,84zł - vat nieodliczony:
cz. kapitałowa od vat nieodliczonego = 473,84zł x 88,62% = 419,92zł
cz. odsetkowa od vat nieodliczonego = 473,84zł x 11,38% = 53,92zł
ZAKSIGOWANIE UMOWY :
Wn 010 Ma 258 W.NETTO
Wn 010 Ma 258 VAT 50 %
A opłaty miesięczne idą tj. w 9
->11 - no więc właśnie należy ten vat też na "2" rozliczyć bilansowo, a podatkowo vat nieodliczony jest kup, dlatego takie księgowanie.
Część kapitałowa 258/202
VAT nieodlicz. 258/202
i 9 kup
część odsetkowa 756/202
VAT nieodlicz. 454/202
225-01 VAT do odliczenia od obu części (50 %)
-> 13
Wn 010 Ma 258 W.NETTO - ok
Wn 010 Ma 258 VAT 50 % - ok
A opłaty miesięczne idą tj. w 9 - ale tylko dot. części kapitałowej, ponieważ te opłaty dot. części odsetkowej już są w kosztach (na 7xx)
No tak część kapitałowa w Wn 258 i w 9 i VAT nieodlicz. od niej w Wn 258 i w 9
a część odsetkowa 7 i nieodlicz. vat 4
15-> dlaczego dajesz vat nieodliczony na "4"? bilansowo to leasing finansowy i ten vat nieodliczony trzeba rozliczyć tak jak ratę netto.
Inaczej nie zejdą sie konta "2" na koniec okresu leasingowania. Przeanalizuj ten przykład co podałam wyżej. Nie księgujemy na "4"
Gofin*pl/rachunkowosc/17,1,85,186728,ustalenie-wartosci-poczatkowej-samochodu-osobowego-w-leasingu

Na "4" księgujesz tylko amortyzację, która jest NKUP
Zobacz na przykładzie z linka
Na 4 daje tylko VAT nieodlicz. od części odsetkowej która idzie w 7
Zamknie się 258 bo ono składa się tylko z części kapitałowej i od niej VAT-u nieodlicz.
Cz. odsetkowa od vatu nieodliczonego też powinna iść na 7. Dlaczego na 4?
TAK ZOSTAŁO TO U NAS W GRUPIE PRZYJĘTE ŻE NIEODLICZONY VAT MA SWOJE KONTO 454 VAT NIEODLICZ.OD LEASNGU
Bilansowo te odsetki powinny iść na 7xx, a podatkowo w kup księgowana powinna być rata netto, czyli u Ciebie powinno być tak, że odsetki z konta 4+ odsetki z 7+ to co pozabilansowo na 9 = rata netto KUP to co pod. dochodowego.
No czyli cała wartość netto z fv + 50 % vat to jest kup. Rozumiem, że te odsetki są kup normalnie a nie w terminie zapłaty
->26 - 2x TAK
Seorussian.ru - ?????????? ??????
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
An Error Occurred: Internal Server Error

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.